Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Hắc Bạch Vô Thường

Trang 1 của 4 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 0.01 giây.

 1. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Đổi pen băng qua pen gió giữ nguyên op. và ring băng qua ring gió giữ nguyên ọp
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện...
 2. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: Đổi sét Bóng đêm qua sét Bão táp, giữ nguyên op
  Set Item Cấp: ss8
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 3. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Top 1 PH Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Top 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...Cánh Huyền thoại
  Option nhận thưởng:... PHHTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 4. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Gobin Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item... nhận ọp 5% vào ring băng +10
  Option nhận thưởng:...5%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 5. [Trao Giải] Tên nhân vật: CaveDW Top : DW Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: CaveDW
  Top : DW
  Nhận giải thưởng Top:...Gậy Rồng 2
  Option nhận thưởng:...2% cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 6. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: đổi op 28 qua 7% auto hp
  Set Item Cấp: Win ss8
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 7. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 5M Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 5M
  Nhận giải thưởng Top:... Nhận 3op even
  Option nhận thưởng:... 4%HP vào mũ huyết ma +11.

  4%HP vào tay bóng đêm +0 luck 10%

  ...
 8. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Gobin Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item... Pen băng 10% 2% +10
  Option nhận thưởng:...Cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 9. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Tốp 1 PH Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Tốp 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...Cánh ss8 Huyền thoại
  Option nhận thưởng:...phục hồi HTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi...
 10. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hùng
  Số đồ cần đổi: Đổi gậy thiên nữ câp 1và vuốt thiên tử cấp 1. (qua 2 cây kiếm rồng cấp 1)
  Set Item Cấp: Cấp 6
  Chấp nhận điều kiện BQT...
 11. [Trao Giải] Tên nhân vật: OngTrum Top : DK Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: OngTrum
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Top:...Kiểm rồng Cấp 2
  Option nhận thưởng:... 10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 12. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scofield Top : RF Nhận giải...

  Tên nhân vật: Scofield
  Top : RF
  Nhận giải thưởng Top:...Vuốt Thiên tử Cấp 1
  Option nhận thưởng:...10% Cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 13. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 2 mg Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 2 mg
  Nhận giải thưởng Top:...Set Loi phong
  Option nhận thưởng:...4%hp 4%gst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 14. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: đổi ọp +28 qua 7%auto hồi hp. Đổi pen băng quan pen gió giữ nguyên ọp.
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 15. [Sự Kiện] Tên Chủ Liên Minh: ZzHacAmzZ Tên các Guild LM:...

  Tên Chủ Liên Minh: ZzHacAmzZ
  Tên các Guild LM: HacBach
  Số thành viên dự kiến tham gia: 28
  Số điện thoại liên hệ:0978787878
  Facebook liên hệ: [email protected]
  Chấp Nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
 16. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Set huy diet doi qua set hoang long. Đổi ọp 10% qua op 5%
  Set Item Cấp: 400
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa r
 17. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Set Bóng đêm qua set Huyết ma. đổi ọp 5% qua ọp 10%
  Set Item Cấp: SS8
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 18. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Gobin Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item... Nhận ọp 5% vào tay bóng đêm +11 4%gst 4%hp
  Option nhận thưởng:... 5% fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp...
 19. [Trao Giải] Tên nhân vật: CaveDW Top : top DW Nhận giải...

  Tên nhân vật: CaveDW
  Top : top DW
  Nhận giải thưởng Top:...Gậy rồng 2
  Option nhận thưởng:... 10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 20. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzBongMazZ Top : Top 1 DL Nhận...

  Tên nhân vật: ZzBongMazZ
  Top : Top 1 DL
  Nhận giải thưởng Top:...Set Chí tôn
  Option nhận thưởng:...4%gst 5% fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều...
 21. [Trao Giải] Tên nhân vật: DKGMSLMB Top : Top 1DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: DKGMSLMB
  Top : Top 1DK
  Nhận giải thưởng Top:...Set Thần Long
  Option nhận thưởng:...5% 4%HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 22. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Moc nap 2Tr Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Moc nap 2Tr
  Nhận giải thưởng Top:...Nhận op 4%Hp vào tay Bóng đêm +11
  Option nhận thưởng:...4%HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận...
 23. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 1 PH Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...Ring pen +
  Option nhận thưởng:...Pen băng 10% 2%. Ring gió 4%hp 4%gst. Ring băng 4%hp 4%gst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng...
 24. [Trao Giải] Tên nhân vật: CaveSummer Top : Summer Nhận...

  Tên nhân vật: CaveSummer
  Top : Summer
  Nhận giải thưởng Top:...Set Hoa thien
  Option nhận thưởng:...4%hp 4%gst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 25. [Trao Giải] Tên nhân vật: DKBuffFree Top : DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: DKBuffFree
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Top:...Set rong do
  Option nhận thưởng:...5% 4% gst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
Kết quả 1 đến 25 của 77
Trang 1 của 4 1 2 3 4