Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: vuonganh68

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : KeSanMoi Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : KeSanMoi
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Đổi bộ 2ring 1pen sang bộ 2ring gió 1pen gió giữ nguyên op
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 2. [Trao Giải] Nv ; ThuNhapCao xin nhat VKR cáp2 Đã trao...

  Nv ; ThuNhapCao xin nhat VKR cáp2


  Đã trao giải.
 3. [Trao Giải] top 2 ph ThuNhapCao xin dc nhận set titan...

  top 2 ph ThuNhapCao xin dc nhận set titan 4%gst5%pd chấp nhận diều kiện BQT đưa ra


  Đã trao giải.
 4. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên : DapConMuoi xin đỗi op pen capdo sang op 2%...

  Tên : DapConMuoi xin đỗi op pen capdo sang op 2% st chấp nhận yêu cầu của ban quản trị
 5. Đánh dấu: [Sự Kiện] NV : DapConMuoi Số Đồ Cần ĐỖi : op28 sang auto7%...

  NV : DapConMuoi
  Số Đồ Cần ĐỖi : op28 sang auto7% hp (Wing 4)
  1 pen set đỗi sang pen lửa đỗi op 2% thành CapDo/lv20
  chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 6. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top : móc 2m Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top : móc 2m
  Nhận giải thưởng Top:...op3 vkr cap2
  Option nhận thưởng:...capdo/lv20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 7. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top : 2 PH Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top : 2 PH
  Nhận giải thưởng Top: W4 DK
  Option nhận thưởng: Phục Hồi HTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 8. Đánh dấu: [Sự Kiện] NV: DapConMuoi đỗi op 2 ring độc và băng op 10%...

  NV: DapConMuoi đỗi op 2 ring độc và băng op 10% sang op 5%pd chấp nhận mọi điều kiện của BQT
 9. Đánh dấu: [Sự Kiện] Nv DapConMuoi xin dc đỗi set Cuồng Phong sang Set...

  Nv DapConMuoi xin dc đỗi set Cuồng Phong sang Set Phượng Hoàng DK giữ nguyen op chấp nhận điều kiện ban quản trị đưa ra
 10. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top : 1 MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top : 1 MG
  Nhận giải thưởng Top: Set Cuồng Phong
  Option nhận thưởng: Gst4%5%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 11. [Trao Giải] Tên nhân vật:GalaxyS2 Top :1 eff Nhận giải...

  Tên nhân vật:GalaxyS2
  Top :1 eff
  Nhận giải thưởng Top: VKR cap2
  Option nhận thưởng: 10%2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  Đã...
 12. Đánh dấu: [Sự Kiện] NV: GalaxyS2 may chủ : Thiên Sứ Đỗi : Đao Thiên...

  NV: GalaxyS2
  may chủ : Thiên Sứ
  Đỗi : Đao Thiên Tử sang Gậy RỒng Cấp 2 10% 2%stpt
  đã để trong hòm đồ
  chấp nhận mọi điều kiện của BQT
 13. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top :1MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top :1MG
  Nhận giải thưởng Top:...vk Rồng Cấp 2
  Option nhận thưởng:...10% + stpt 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 14. [Trao Giải] Tên nhân vật: GalaxyS2 Top : 1 Nhận giải...

  Tên nhân vật: GalaxyS2
  Top : 1
  Nhận giải thưởng Top: lass eff
  Option nhận thưởng: gst 4% 10%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  ...
 15. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top :1 Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top: Pen Sét + 1 Ring băng + 1 Ring Độc
  Option nhận thưởng:Pen 10%2%stpt... Ring gst 4% 10% Tránhđòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng...
 16. [Trao Giải] Nv DapConMuoi top 1 : MG Xin được Nhận : Đao...

  Nv DapConMuoi
  top 1 : MG
  Xin được Nhận : Đao Thiên Tử 10%2%


  Đã trao giải.
 17. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : DapConMuoi Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : DapConMuoi
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
  Số đồ cần đổi: Lôi Phong
  Set Item Cấp: Rồng Đỏ gst4%+5%pđ
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 18. [Trao Giải] Tên nhân vật: DapConMuoi Top : MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: DapConMuoi
  Top : MG
  Nhận giải thưởng Top:2
  Option nhận thưởng:Set Lôi Phong gst4%+4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
Kết quả 1 đến 18 của 19