Cắm chuột cả ngày nay trên I s4 vẫn k đc cái lông nào ad ơi... huhuuu Có thể cho tỉ lệ cao hơn chút đc k ạ.