Tên nhân vật:SiDaHN
Top :1
Nhận giải thưởng Top Set 380 Sum
Option nhận thưởng 4% GST 5% Fandame
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

...