Tên nhân vật : NaKaMuRa
Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
Số đồ cần đổi: Set Bạch Hổ của RF
Set Item Cấp: Set Ma Thuật của DW option 4$ giảm sát thương và 10% tránh đòn.
Chấp nhận điều kiện BQT...