nhân vật: cattony
nhận giải top 1 all time
option nhận 4% hp 5% phản dame ( set hắc long)
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.Đã...