Tên nhân vật: LangTuSau
Top : 1 DW
Nhận giải thưởng Top: Sét Ma Vương
Option nhận thưởng: 4% hp 4% gst
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...