Tên Nhân Vật : DKBaChu
Top :1
Nhận Thưởng Tốp :... Vũ Khí Rồng Cấp 2 DW
Option nhận thưởng : .....10% 2%
Đã lấy hết đồ trong rương đồ và đã đóng thùng đồ chung
Chấp Nhận mọi điều kiện BQT đưa...