Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: tungtom

Tìm : Tìm mất 0.01 giây.

 1. [Trao Giải] Tnv Scofield tốp 1 ph dky nhận sét hac ma op 4 hp...

  Tnv Scofield tốp 1 ph dky nhận sét hac ma op 4 hp 4 gst


  Đã trao giải.
 2. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scofield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scofield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: hoang kim
  Số đồ cần đổi: chuy bac kim luck 10 2 doi thanh tuyet the hao kiem luck 10 2
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 3. [Trao Giải] TNV bufffffff top 3 sum dky nhan set top 3 sum 4...

  TNV bufffffff
  top 3 sum dky nhan set top 3 sum 4 hp 4 gst


  Đã trao giải.
 4. [Trao Giải] TNV Scofield top 1 ph Dky nhan w3 mg op hoi...

  TNV Scofield top 1 ph
  Dky nhan w3 mg op hoi phuc HP

  Đã trao giải.
 5. [Trao Giải] tnv Scofield top 1 mg dky nhan set top 1 mg 4hp 4...

  tnv Scofield top 1 mg dky nhan set top 1 mg 4hp 4 gst

  Đã trao giải.

  TNV chocolate top 1 dk dky nhan set hoa? long 4hp 4gst

  Đã trao giải.

  TNV CuDenXi top 1 dw dky nhan set top 1 dw 4hp 4...
 6. Đánh dấu: [Sự Kiện] Ten nhan vat TZaiDep sv thien su doi gay...

  Ten nhan vat TZaiDep
  sv thien su doi gay thien nu 10% 2% + 11 sang truong thien tu 10% 2%
 7. [Trao Giải] tnv TZaiDep top 2 sum dk nhan set top 2 sum 4%...

  tnv TZaiDep top 2 sum dk nhan set top 2 sum 4% GST 4% HP

  Đã trao giải.

  TNV AnhGM top 1 DK dky nhan set Rong Do 5% phan don 4% GST

  Đã trao giải.

  TNV DanhCho top1 DL dky nhan set chi ton 4%...
 8. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : dvtaichinh Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : dvtaichinh
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: anhhung
  Số đồ cần đổi:ma dao luck 10 2 20cd can doi sang vkr 2 dk giu nguyen op
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 9. [Trao Giải] TNV DVtaichinh top 2 ph dky nhan wing 4 sum tang...

  TNV DVtaichinh top 2 ph dky nhan wing 4 sum tang kha nang hphhhp
  top nap 2m dky nhan 5% vao chan Quyen nang


  Đã trao giải.
 10. [Trao Giải] TNV zzHacAmzz top 1 dk dky nhan vkr2 luck 10 2 ...

  TNV zzHacAmzz top 1 dk dky nhan vkr2 luck 10 2

  Đã trao giải.

  TNV ChiBuff top 1 elf dky nhan no rong 2 luck 10 2

  Đã trao giải.
 11. Đánh dấu: [Sự Kiện] Ten NV Sliver Cum May Chu; Anh Hung Can doi...

  Ten NV Sliver
  Cum May Chu; Anh Hung
  Can doi truong anh sang luck 3op 1 sk trong.ca doi sang vkr2 sum giu~ nguyen op 1 sk trong
  do chu acc bo ngo~. len Topic nay la m dang ho.
  Tks AD
 12. [Trao Giải] tnv ChiDep top 2 ph DK nhan ring gio 4%hp 4...

  tnv ChiDep
  top 2 ph
  DK nhan ring gio 4%hp 4 GST
  ring lua 4% gst 4% HP
  top nap moc 2m Dky nhan 4%hp vao khien HAC MA


  Đã trao giải.
 13. [Trao Giải] Tên nhân vật:ManhlQluan Top :1 gobin Nhận Op...

  Tên nhân vật:ManhlQluan
  Top :1 gobin
  Nhận Op vào Item... pen bang va ring bang
  Option nhận thưởng:...2% vao pen bang 5% vao ring bang
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung....
 14. [Trao Giải] tnv manhlqluan top 1 calss mg nhan 5 bua chao ...

  tnv manhlqluan top 1 calss mg nhan 5 bua chao

  Đã trao giải.

  tnv evuto top 1 calss sum dky nhan 5 bua chao

  Đã trao giải.

  tnv ZaiDep top 1 class dw dky nahn 5 bua chao
 15. [Trao Giải] Tên nhân vật: manhlqluan Top :nap 5m Nhận giải...

  Tên nhân vật: manhlqluan
  Top :nap 5m
  Nhận giải thưởng Top:...4% vao tay rong do c2. 4% tay hong long 5% vao quan hong long
  Option nhận thưởng:...
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng...
 16. [Trao Giải] tnv manhquan dk nhan wing thien than op dk nhan...

  tnv manhquan dk nhan wing thien than op dk nhan op hphhthp


  Đã trao giải.
 17. [Trao Giải] Tên nhân vật:tungtom Top :calss dk Nhận giải...

  Tên nhân vật:tungtom
  Top :calss dk
  Nhận giải thưởng Top:...kr2 dk
  Option nhận thưởng:...10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã...
 18. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật :ManhlQluan Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật :ManhlQluan
  Đang chơi tại Cụm máy chủ:anh hung
  Số đồ cần đổi:kiem bao tap luck 3 op + 9
  Set Item Cấp:kiem rong cap 2 DK luck + 9 va giu~ nguyen op
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra
 19. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật :ManhlQluan Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật :ManhlQluan
  Đang chơi tại Cụm máy chủ:anhhung
  Số đồ cần đổi:kiem bao tap luck + 9 10% 2%
  Set Item Cấp: kiem rong cap 2 DK luck + 9 10% 2%
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 20. [Trao Giải] TNV ManhlQluan Dky nhan vk mg event 10% 2% Đã...

  TNV ManhlQluan Dky nhan vk mg event 10% 2%

  Đã trao giải.

  TNV ZaiDep Dky nhan vk dw event 10% 2%

  Đã trao giải.

  TNV TungTom Dky nhan vk DK event 10% 2%
 21. [Trao Giải] Tên nhân vật:TungTom Top :1 mg Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật:TungTom
  Top :1 mg
  Nhận giải thưởng Top:... nhận sét MG
  Option nhận thưởng:... 4% gst 4% HP

  Đã trao giải.


  Tên nhân vật:AnhGM
  Top :1 DK
Kết quả 1 đến 21 của 24