Tên nhân vật:CapTN
Top :2 MG
Nhận giải thưởng Top: set MG 4%GST 4Hp
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

Đã trao giải.

Tên nhân vật:...