Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: 0979336383

Trang 1 của 2 1 2

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. [Trao Giải] Tên nhân vật: JasonBourn Top : 1PH Nhận giải...

  Tên nhân vật: JasonBourn
  Top : 1PH
  Nhận giải thưởng Top: Wing ss8
  Option nhận thưởng: PHHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  nhận mốc...
 2. [Trao Giải] Tên nhân vật: RFPorsChe Top : RF Nhận giải...

  Tên nhân vật: RFPorsChe
  Top : RF
  Nhận giải thưởng Top: VK 380
  Option nhận thưởng:10-2
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã trao...
 3. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : MScopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : MScopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Hoang Kim
  Số đồ cần đổi: GR2 sang KR2
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 4. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : JasonBourn Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : JasonBourn
  Đang chơi tại Cụm máy chủ Hoàng Kim
  Số đồ cần đổi: kiếm bão táp sang Chùy Vương
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 5. [Trao Giải] Tên nhân vật: MScopfield Top : Gobin Nhận Op...

  Tên nhân vật: MScopfield
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item ring băng
  Option nhận thưởng: 5% PD
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  Đã...
 6. [Trao Giải] Tên nhân vật: 1237 Top : 1PH Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: 1237
  Top : 1PH
  Nhận giải thưởng Top: Cánh thiên thần ác quỷ
  Option nhận thưởng: PHHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 7. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : RFPorsChe Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : RFPorsChe
  Đang chơi tại Cụm máy chủ Hoàng Kim
  Số đồ cần đổi: Sét quyền lực sang sét Rồng Đỏ
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 8. [Trao Giải] Tên nhân vật: MScopfield Top : MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: MScopfield
  Top : MG
  Nhận giải thưởng Top: Gậy Rồng 2
  Option nhận thưởng: 20-2
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã...
 9. [Trao Giải] Tên nhân vật:zQuynhAnhz, JasonBourn Top : 3,4 PH...

  Tên nhân vật:zQuynhAnhz, JasonBourn
  Top : 3,4 PH
  Nhận giải thưởng Top 3: W3 DK 5% PHHP. Top 4. Pen gió 20-2
  Option nhận thưởng:...
  mốc 2m top 3,4: 1d 4%HP vào áo QN, 1d 4%HP vào giày QN
  Đã lấy...
 10. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scopfield Top : GB Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: Scopfield
  Top : GB
  Nhận Op vào Item. ring gió
  Option nhận thưởng: 5%PD
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  Đã trao...
 11. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scopfield Top : PH Nhận giải...

  Tên nhân vật: Scopfield
  Top : PH
  Nhận giải thưởng Top: W ss8
  Option nhận thưởng: PHHP
  Mốc 3,5: 2d 4GST, 5PD vào khiên Hắc Ma
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận...
 12. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên sứ
  Số đồ cần đổi: sét 400 EF sang sét Thần Ma 380
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 13. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : zQuynhAnhz Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : zQuynhAnhz
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên sứ
  Số đồ cần đổi: sét Sum sang sét EF
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 14. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scopfield Top : MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: Scopfield
  Top : MG
  Nhận giải thưởng Top: Gậy Rồng 2
  Option nhận thưởng: 10%-20 cấp độ
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 15. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : JassonBourn Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : JassonBourn
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên sứ
  Số đồ cần đổi: sét Hủy Diệt sang Sét Quyền Năng, BVK sang KR2, BVK sang Trượng Rồng 2, Pen 10-2 sang pen 2-20
  Set Item Cấp:
  Chấp...
 16. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên sứ
  Số đồ cần đổi: chùy băng tinh sang VKR2 DL
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 17. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên sứ
  Số đồ cần đổi: pen op 10-2 sang pen op 2-20
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại...
 18. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
  Số đồ cần đổi: Trượng Ánh Sáng sang Tuyệt Thế Hảo Kiếm
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 19. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
  Số đồ cần đổi: Sét Hủy Duyệt 400 sang sét Hồng Long 380
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 20. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scopfield Top : Phú Hộ 1-2 Nhận...

  Tên nhân vật: Scopfield
  Top : Phú Hộ 1-2
  Nhận giải thưởng Top: 1-2
  Option nhận thưởng: 3 dòng +H: 4% HP và 5% Phản đòn vào giày Hủy Diệt. 1 dòng 4% HP vào Khiên Hỏa Long
  Đã lấy hết đồ trong...
 21. [Trao Giải] Tên nhân vật: Scopfield Top : 1 Nhận giải...

  Tên nhân vật: Scopfield
  Top : 1
  Nhận giải thưởng Top: W4 MG
  Option nhận thưởng: PHHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã trao giải....
 22. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thien Su
  Số đồ cần đổi: DQN sang Vuot PH 380
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 23. [Trao Giải] Tên nhân vật: BoGia Top : 1DW Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: BoGia
  Top : 1DW
  Nhận giải thưởng Top: Gậy TM
  Option nhận thưởng: 10-2
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã trao giải.
 24. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
  Số đồ cần đổi: Gậy Rồng sang Nắm Đấm Quyền Lực
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 25. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : Scopfield Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : Scopfield
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Thiên Sứ
  Số đồ cần đổi: Sét Ma Vương sang Sét Thánh Nữ op 4%gst+4%HP
  Set Item Cấp: top1 class
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
Kết quả 1 đến 25 của 31
Trang 1 của 2 1 2