Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: soraka123

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. [Trao Giải] Tên nhân vật: MGTop1 Top :1 MG Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: MGTop1
  Top :1 MG
  Nhận giải thưởng Top:... top 1 MG
  Option nhận thưởng:... Gay Rong 10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 2. [Trao Giải] Tên nhân vật: DLTop1 Top :1 DL Nhận giải...

  Tên nhân vật: DLTop1
  Top :1 DL
  Nhận giải thưởng Top:... top 1 DL
  Option nhận thưởng:... Truong DL 10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 3. [Trao Giải] Tên nhân vật: SumTop Top :1 SUM Nhận giải...

  Tên nhân vật: SumTop
  Top :1 SUM
  Nhận giải thưởng Top:... top 1 SUM
  Option nhận thưởng:... Gay Thien Nu 10% 2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 4. [Trao Giải] Tên nhân vật: Ashe Top :1 EF Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Ashe
  Top :1 EF
  Nhận giải thưởng Top:... top 1 EF
  Option nhận thưởng:... Nỏ Rong 2% ST + 20 cap do
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 5. [Trao Giải] Tên nhân vật: Everest Top : 1 DW Nhận giải...

  Tên nhân vật: Everest
  Top : 1 DW
  Nhận giải thưởng Top:...1 DW
  Option nhận thưởng:... Set ma Vuong 4% GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 6. [Trao Giải] Tên nhân vật: Night Top : 2 DL Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Night
  Top : 2 DL
  Nhận giải thưởng Top:... Set Hắc Vương
  Option nhận thưởng:... 4 % GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 7. [Trao Giải] Tên nhân vật: SumTop99 Top : 3 Sum Nhận giải...

  Tên nhân vật: SumTop99
  Top : 3 Sum
  Nhận giải thưởng Top:... Set Hỏa Thiên
  Option nhận thưởng:... 5 % Phản dam 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều...
 8. [Trao Giải] Tên nhân vật: SumTop Top : 1 Sum Nhận giải...

  Tên nhân vật: SumTop
  Top : 1 Sum
  Nhận giải thưởng Top:... Set Phục Ma
  Option nhận thưởng:... 5 % Phản dam 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 9. [Trao Giải] Tên nhân vật: OKia Top : 1 MG Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: OKia
  Top : 1 MG
  Nhận giải thưởng Top:... Set Cuồng Phong
  Option nhận thưởng:... 4 % GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 10. [Trao Giải] Tên nhân vật: SieuChuoi Top : 2 Dw Nhận giải...

  Tên nhân vật: SieuChuoi
  Top : 2 Dw
  Nhận giải thưởng Top:... Set Triệu hồn
  Option nhận thưởng:... 4 % GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 11. [Trao Giải] Tên nhân vật: LaiLaEmDay Top : 3 ElF Nhận giải...

  Tên nhân vật: LaiLaEmDay
  Top : 3 ElF
  Nhận giải thưởng Top:... Set Kim Ngân
  Option nhận thưởng:... 4 % GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 12. [Trao Giải] Tên nhân vật: Soraka Top : 1 ElF Nhận giải...

  Tên nhân vật: Soraka
  Top : 1 ElF
  Nhận giải thưởng Top:... Set Thánh Nữ
  Option nhận thưởng:... 4 % GST 4% HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
Kết quả 1 đến 12 của 12