Tên nhân vật:Shin2
Top :1 DL
Nhận giải thưởng Top: Bộ Chí Tôn
Option nhận thưởng: 4% gst 4Hp
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


Đã...