Tên nhân vật:CauVang
Top : top 1 RF
Nhận giải thưởng Top:...set Quyen Luc
Option nhận thưởng:...4%gst; 5% phan hoi
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều...