Tên nhân vật:ZzMauLanhZ
Top :1 RF
Nhận giải thưởng Top:set quyền lực 4GST 5PD

Đã trao giải.

Tên nhân vật: Saylala
Top :3mg
Nhận giải thưởng Top:set MG 4gst 4hp