PDA

Xem bản đầy đủ : adm giải quyết dùm việc cho đồ song lại báo mất đồconghungck
08-03-2018, 12:19 PM
như tiêu đề đã nói tk xuanuoc nv chip cho ních + do song báo adm mất đồ lấy lại adm giả quết dùm
http://imageshack.com/a/img921/1953/k0XAKk.png

conghungck
08-03-2018, 12:24 PM
cả set top 2 lúc t dual tốp nữa

ADMIN
08-03-2018, 12:28 PM
Nhân vật Chip đã khai man việc cho Ketamin mượn acc.
Qua check log nhân vật Ketamin đã xóa nhân vật, còn Item ko thuộc NV Ketamin giữ vì thế BQT đã hỗ trợ lấy lại đồ.
Giờ người được cho đồ đã đưa ra được bằng chứng việc cho đồ, vì thế BQT sẽ hoàn trả lại Item người được cho.
Close Topic.

https://i.imgur.com/ZKs8Ak1.png