PDA

Xem bản đầy đủ : nhân vật của Guild Bqtgame dùng tai khoản phụ Chửi G ctc thuahappyben
05-29-2018, 06:40 PM
https://i.imgur.com/KGNU0D7.jpg
https://i.imgur.com/nYvvmkk.png
mong adm xem set

ADMIN
05-29-2018, 06:44 PM
Đã Block Chat của các nhân vật Spam làm ảnh hưởng tới Kênh Thế Giới.
Bất kể IP nào có ACC Clone Spam chúng tôi sẽ block Chat cả Acc chính cùng IP đó trong 24h.
Nếu vẫn tiếp tục có thể block Acc game 24h > vĩnh viễn.
Các bạn lên chú ý giữ môi trường game được trong sạch