PDA

Xem bản đầy đủ : đổi sét thần long 5 Socket = sét Thần Ma1stTomVKL
04-07-2016, 07:00 AM
- Như tiêu đề : sét Thần Long +11 + Cặp Kiếm Rồng 1 cái +13 10% 2% với +9 10% 2% speed7 full 5 Socket quần áo 4 Socket w2.5 DK mnl
- Cần đổi sét Thần Ma 10% 4% GST or 4% GST full 3 Socket GST 14% 30% + Gậy Thần Ma + khiên + w2.5 DW ... nếu 4% thì bù 10% 4% thì đổi ngang
- Hoặc Bán 1tr tất cả ....