PDA

Xem bản đầy đủ : [Hỏi] Cho mình xin bảng master của MGinsteadof
03-03-2016, 11:50 AM
cho minh2xin bảng master nào mà train mạnh nhất có thể nha các bạn

tramlang
03-13-2016, 11:50 PM
adm xem lai rf gio iu qua zay.dw manh len la sao nho~

ADMIN
03-14-2016, 12:28 AM
adm xem lai rf gio iu qua zay.dw manh len la sao nho~

Bạn ko đọc thông báo bảo trì của chúng tôi ngày 12/03 sao?

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các ý kiến của tập thể member trong những ngày đầu open, để đưa ra bản update fix Dame, Defence các class yếu như DW, DL, Elf.

Riêng 3 Class DK, Sum, RF giữ nguyên hiện trạng.

DW từ bản ss4 trở về trước đã có lợi thế về MNS, nên ss6 gần như bị quên lãng vì xuất hiện RF Dame xuyên giáp.
Chúng tôi muốn số lượng người chơi các Class cân bằng nên đã và đang fix lại các Class yếu.