PDA

Xem bản đầy đủ : Sự KiệnTrang : [1] 2

 1. Nhiệm Vụ Hằng Ngày Trong Game Tại Mu
 2. Tổng Hợp Thời Gian Các Sự Kiện Diễn Ra Trong Game [Đế Vương]
 3. Event Hoa Mai Vàng - Hái Lộc Đầu Xuân
 4. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Thêm Bạn Thêm Vui
 5. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng - Thêm Bạn Thêm Vui
 6. Chuỗi 10 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW)
 7. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng Từ Ngày 16/12 - 20/12/2015
 8. [Sự Kiện] Sự Kiện Đổi Set Item Top Class (Chỉ áp dụng với Item Đua Top)
 9. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương - Thêm Bạn Thêm Vui
 10. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW)
 11. Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 06/02 - 10/02/2016
 12. Danh sách các thành viên Top All 4 ngày Server Đế Vương
 13. Danh sách các thành viên Top All 7 ngày server Đế Vương
 14. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 15. Chuỗi các sự kiện tháng 2 Big Event Server Đế Vương
 16. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Phục Hưng (NEW)
 17. Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 24/02 - 28/02/2016
 18. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Phục Hưng- Thêm Bạn Thêm Vui
 19. Danh sách các thành viên Top All 4 ngày Server Phục Hưng
 20. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần I
 21. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW)
 22. Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 10/03 - 14/03/2016
 23. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 24. Chuỗi các sự kiện tháng 3 Big Event Server Phục Hưng
 25. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 26. Chuỗi các sự kiện tháng 3 Big Event Server Tân Thủ
 27. Đại Chiến Công Thành (lần 1 - 25/03/2016)
 28. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Big Event Server Phục Hưng
 29. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần II
 30. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 11/04 - 20/04/2016
 31. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 32. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 08/04 - 11/04/2016
 33. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Tuần II Big Event Server Phục Hưng
 34. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Server Anh Hùng Lần I
 35. Liên minh đại chiến- sever Phục Hưng
 36. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Big Event Server Anh Hùng
 37. Chuỗi các sự kiện tháng 5 Tuần I Big Event Server Phục Hưng
 38. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần III
 39. Danh sách các thành viên được hỗ trợ RS Tân Thủ Server Phục Hưng Tháng 5
 40. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Bá Vương (NEW) 22/05 - 31/05/2016
 41. Đua Top Alphatest Server Bá Vương (Mới) Từ Ngày 19/05 - 22/05/2016
 42. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Bá Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 43. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần I
 44. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Big Event Server Bá Vương
 45. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW) 08/06 - 17/06/2016
 46. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 47. Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 05/06 - 08/06/2016
 48. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Tuần II Big Event Server Bá Vương
 49. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần II
 50. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 51. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Big Event Server Tân Thủ Cân Bằng Sát Nhập.
 52. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần I Big Event Server Bá Vương
 53. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 13/07 - 22/07/2016
 54. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 10/07 - 13/07/2016
 55. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 56. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần II Big Event Server Bá Vương
 57. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần III
 58. Danh sách các thành viên Đua Top 4 Ngày Open nhận ngay Gcoint Server Anh Hùng
 59. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần I
 60. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Big Event Server Anh Hùng
 61. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần III Big Event Server Bá Vương - Cân Bằng Sát Nhập
 62. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần 4
 63. Danh sách các thành viên Top Thần Tài Server Bá Vương Tháng 7
 64. Chuỗi các sự kiện tháng 8 Tuần I Big Event Server Anh Hùng
 65. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần II
 66. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 21/08 - 30/08/2016
 67. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 18/08 - 21/08/2016
 68. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 69. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 8 Tuần II Big Event Server Anh Hùng
 70. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần III
 71. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần I Big Event Server Anh Hùng
 72. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 73. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần I Big Event Server Đế Vương
 74. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần II Big Event Server Anh Hùng
 75. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 GcoinKM - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 76. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 20/09 - 23/09/2016
 77. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Phục Hưng (NEW) 23/09 - 02/10/2016
 78. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần I
 79. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 10 Tuần I Big Event Server Phục Hưng
 80. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện ngắn ngày cân bằng sát nhập server Phục Hưng 16/10 - 20/10
 81. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (New)
 82. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ 13h Ngày 26/10 - 12h Ngày 29/10/2016
 83. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 84. [Sự Kiện] ✮ Báo danh nhanh tay - Nhận ngay Giftcode - Máy chủ Đế Vương.
 85. [Sự Kiện] Hướng dẫn nhận thưởng nhiệm vụ hàng ngày tại Web Quản Lý Nhân Vật.
 86. [Sự Kiện] Hướng dẫn nhận Danh Hiệu miễn phí theo mốc Reset ngoài Web quản lý.
 87. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW) 06/11 - 20/11/2016
 88. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 03/11 - 06/11/2016
 89. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode Cực Đã - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 90. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 91. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 11 Tuần Big Event Server Đế Vương
 92. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 93. [Thông Báo] Chuỗi các sự kiện tháng 11 Tuần IV Big Event Server Tân Thủ
 94. [Thông Báo] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12 Tuần I Big Event Server Đế Vương: 04/12- 18/12/2016
 95. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 08/12 - 11/12/2016
 96. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 11/12 - 20/12/2016
 97. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Hoàng Kim - Thêm Bạn Thêm Vui
 98. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Đua Top 7 Ngày Open Nhận Ngay Vũ Khí Server Hoàng Kim
 99. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần IV Tháng 12 - Server Đế Vương
 100. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần I Tháng 1 - Server Hoàng Kim
 101. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần II Tháng 1 - Server Đế Vương
 102. [Sự Kiện] Tổng Hợp Thời Gian Các Sự Kiện Diễn Ra Trong Game
 103. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Huyền Thoại (NEW) 24/01 - 07/02/2017
 104. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 21/01 - 24/01/2017
 105. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 GcoinKM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Xuân Đinh Dậu 2017
 106. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 1 Tuần III Big Event Server Đế Vương: 22/01 - 05/02/2017
 107. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Công Thành Chiến server Huyền Thoại lần I Ngày - 11/02/2017
 108. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần I Big Event Server Huyền Thoại: 10/02 - 20/02/2017
 109. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 1 Tuần Big Event Server Đế Vương: 10/02 - 13/02/2017
 110. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 26/02 - 12/03/2017
 111. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 112. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 23/02 - 26/02/2017
 113. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần I - Server Huyền Thoại 26/02 - 06/03/2017
 114. [Thông Báo] Sát Nhập Server Phục Sinh - MuMienNam.Com Vào Server Huyền Thoại - MuViet24h.Net
 115. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 3 Tuần II Big Event Server Huyền Thoại: 10/03 - 21/03/2017
 116. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 3 Tuần I Big Event Server Anh Hùng: 15/03 - 25/03/2017
 117. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện Tháng 4 tuần I Server Anh Hùng: 29/03 - 08/04/2017
 118. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 03/04 - 17/04/2017
 119. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 31/03 - 03/04/2017
 120. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện Tháng 4 tuần III Server Anh Hùng: 12/04 - 22/04/2017
 121. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Huyền Thoại (NEW) 06/05 - 20/05/2017
 122. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 03/05 - 06/05/2017
 123. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Thêm Bạn Thêm Vui
 124. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ - Huyền Thoại (NEW) 14/05 - 28/05/2017
 125. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Tân Thủ - Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 11/05 - 14/05/2017
 126. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 127. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Event Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 8h 24/05/2017
 128. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I - Server Huyền Thoại 02/06- 12/06/2017
 129. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 18/06 - 02/07/2017
 130. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 131. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 08/07 - 22/07/2017
 132. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 05/07 - 08/07/2017
 133. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 134. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 17/07 - 31/07/2017
 135. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 14/07 - 17/07/2017
 136. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 137. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 02/08 - 16/08/2017
 138. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 30/07 - 02/08/2017
 139. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 140. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Event Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h ngày 02/08/2017 Lần I
 141. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 - Server Anh Hùng 03/08 - 12/08/2017
 142. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server [Thần Thoại] Mới 30/08 - 13/09/2017
 143. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thần Thoại (Mới) Từ Ngày 27/08 - 30/08/2017
 144. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Thần Thoại(Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 145. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 - Server Thần Thoại 16/09 - 25/09/2017
 146. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Phục Hưng] Mới 25/09 - 09/10/2017
 147. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 22/09 - 25/09/2017
 148. [Sự Kiện] ✅ Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 149. [Sự Kiện] Event Vui Trung Thu - Nhận Quà May Mắn.
 150. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thần Long] Mới 18/10 - 01/11/2017
 151. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thần Long (Mới) Từ Ngày 15/10 - 18/10/2017
 152. [Sự Kiện] ✅ Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Thần Long (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 153. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 - Server Phục Hưng 13/10 - 23/10/2017
 154. [Trao Giải] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần III- Server Phục Hưng 27/10 - 07/11/2017
 155. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thần Long 20h - 11/11/2017
 156. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 - Server Thần Long 05/11 - 15/11/2017
 157. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Phục Hưng 20h - 8/11/2017
 158. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 - Server Thần Long 19/11 - 29/11/2017
 159. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thiên Sứ] Mới 28/11 - 12/12/2017
 160. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thiên Sứ (Mới) Từ Ngày 25/11 - 28/12/2017
 161. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Thiên Sứ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 162. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 12 - Server Thần Long 06/12- 21/12/2017
 163. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 12 Tuần III - Server Thiên Sứ 15/12 - 25/12/2017
 164. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Hoàng Kim] Mới 03/01 - 12/01/2018
 165. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 31/12 - 03/01/2018
 166. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay Gifcode - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 167. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Server Thiên Sứ 30/12 - 8/1/2018
 168. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 14/01/2018
 169. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top 7 Ngày All BXH Server Hoàng Kim
 170. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Server Hoàng Kim 15/01 - 24/01/2018
 171. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Tuần III - Server Thiên Sứ 19/01 - 29/01/2018
 172. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Huyền Thoại] Mới 30/01 - 08/02/2018
 173. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 27/01 - 30/01/2018
 174. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Huyền Thoại (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 175. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Tuần III - Server Hoàng Kim 27/01 - 06/02/2018
 176. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 11/02/2018
 177. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 09/02/2018
 178. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 2 Tuần I Server Hoàng Kim 09/02 - 19/2/2018
 179. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 2 Tuần I Server Huyền Thoại 11/02 - 20/2/2018
 180. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần II Server Hoàng Kim 22/2 - 04/03/2018
 181. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần II Server Huyền Thoại 23/02 - 05/03/2018
 182. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 28/02/2018
 183. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Server Hoàng Kim 07/03 - 21/03/2018
 184. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần I Server Huyền Thoại 08/03 - 18/3/2018
 185. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [THIÊN SỨ] Mới 15/03 - 24/03/2018
 186. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server THIÊN SỨ (Mới) Từ Ngày 12/03 - 15/03/2018
 187. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server THIÊN SỨ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 188. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 14/03/2018
 189. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 15/03/2018
 190. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần II Server Huyền Thoại 20/03 - 25/3/2018
 191. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ 20h - 27/03/2018
 192. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Server Thiên Sứ 27/03 - 05/04/2018
 193. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần III Server Huyền Thoại 27/03 - 10/04/2018
 194. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 4: 20h - 02/04/2018
 195. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần I Server Thiên Sứ 07/04 - 13/04/2018
 196. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần I Server Huyền Thoại 13/04 - 02/05/2018
 197. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 5: 20h - 19/04/2018
 198. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần II Server Thiên Sứ 16/04 - 30/04/2018
 199. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ Lần 3: 20h - 18/04/2018
 200. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Anh Hùng] Mới 02/05 - 11/05/2018
 201. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 29/04 - 02/05/2018
 202. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 203. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Thiên Sứ 02/05 - 07/05/2018
 204. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 13/05/2018
 205. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Huyền Thoại 10/05 - 25/05/2018
 206. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 6: 20h - 14/05/2018
 207. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Anh Hùng 14/05 - 23/05/2018
 208. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 25/05/2018
 209. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần II Server Anh Hùng 26/05 - 04/06/2018
 210. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 7: 20h - 27/05/2018
 211. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I Server Huyền Thoại 30/05 - 13/06/2018
 212. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I Server Anh Hùng 10/6 - 19/6/2018
 213. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Chủng Tộc Tháng 6 Tuần I Server Huyền Thoại
 214. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần II Server Huyền Thoại 18/6 - 2/7/2018
 215. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Phú Hộ Server Anh Hùng Tháng 6 Tuần I
 216. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần II Server Anh Hùng 23/06 - 03/07/2018
 217. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 26/06/2018
 218. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Chủng Tộc Tháng 6 Tuần II Server Anh Hùng
 219. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần I Server Anh Hùng 06/07 - 20/07/2018
 220. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần I Server Huyền Thoại 07/07 - 27/07/2018
 221. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thiên Sứ] Mới 25/07 - 03/08/2018
 222. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thiên Sứ (Mới) Từ Ngày 22/07 - 25/07/2018
 223. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Thiên Sứ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 224. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần II Server Anh Hùng 23/07 - 06/08/2018
 225. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ 20h - 05/08/2018
 226. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần I Server Anh Hùng 16/08 - 09/09/2018
 227. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần I Server Thiên Sứ 06/08 - 15/08/2018
 228. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần II Server Thiên Sứ 18/08 - 27/08/2018
 229. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 Tuần I Server Thiên Sứ 01/09 - 10/09/2018
 230. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Huyền Thoại] Mới 12/09 - 21/09/2018
 231. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Huyền Thoại (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 232. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 09/09 - 12/09/2018
 233. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 23/09/2018
 234. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 Tuần I Server Huyền Thoại 24/09 - 04/10/2018
 235. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Phục Hưng] Mới 30/09 - 09/10/2018
 236. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 27/09 - 30/09/2018
 237. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 238. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần I Server Huyền Thoại 07/10 - 17/10/2018
 239. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Phục Hưng 20h - 13/10/2018
 240. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần I Server Phục Hưng 12/10 - 22/10/2018
 241. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 14/10/2018
 242. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần II Server Huyền Thoại 21/10 - 31/10/2018
 243. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Hoàng Kim] Mới 04/11 - 13/11/2018
 244. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 01/11 - 04/11/2018
 245. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 246. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần I Server Huyền Thoại 03/11 - 17/11/2018
 247. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 04/11/2018
 248. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 17/11/2018
 249. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần I Server Hoàng Kim 16/11 - 22/11/2018
 250. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần II Server Huyền Thoại 20/11 - 05/12/2018